Pieteka

Vertikālas konstrukci - jas uz kuģiem
Vertikālas, norobežojo - šas celtnes daļas
Veca, pussagruvu - si celtne
Tropu augi ar divkārt plūksnotām lapām
Virpuļot
Ķīmisko elementu savienojumi ar skābekli
Nolietoti drēbju gabali
Dažādu šķirņu maisījums
Gaisa kauju meistari
Ostas pilsēta Somijas R
Iecavas pieteka Latvijā
Nedot, miera; nospiest
Latviešu gleznotājs 1892-1958
Pilsēta Čīles centrālajā daļā
Tvaiks
Spoži mirdzēt ar kustīgu, vibrējošu gaismu
Neliels izcilnis virs zemes
Slimība ar lēkmjveida aizdusu
Atgriezts maizes klaipa gals
Apmato - jums uz augšlūpas
Virves, lentes, ar ko piesien