Muca

Neliels maiss
Pilsēta Latgalē
Dzelten- zeme
Sarīkojumu deja
Zivs, ko sauc arī par pleksti
Grotas
Kurpnieka darbarīks
Garš, šaurs padziļinā- jums virsmā
No izturīgām šķiedrām savīta tauva
Klejot un laupīt svešā teritorijā
Latviešu aktieris 1915-1986
Ierīce vielu attīrīšanai no piemaisī- jumiem
Angļu rakstnieks 1660-1731
Ūdens dzīvnieki
Maldīvijas galvas- pilsēta
Šaurs gaismas kūlis
Kalnu sistēma Āzijā
Episkās literatūras daiļdarbs
Strauji, saļi elpot
Kustināt roku, norādot virzienu
Airēt laivu
Liela saldūdens zivs
Ziņa, jaunums
Pārvie- toties, atrodoties ēzeļa mugurā