Pļauja

Darba, studiju biedrs
Volgas pieteka Krievijā
Plēsīgs suņu dzimtas zīdītājs
Laiks, no kura skaita gadus
Apstrādāt ādu
Treniņcīņa boksā
Masku balle
Tēls A. Dimā romānā "Trīs musketieri"
Jūrmalas pilsētas daļa
Latviešu aktrises Klintas vārds
Kājinieku kaujas ierinda (17.-19. gs)
Iepriekšējs maksājums
Jupitera pavadonis
Osmijs simbols
Nepļaujama vieta pļavā
Pilsēta Īrijas rietumos
Taisna, vingra un spēcīga
Kopīga darba veikšana bez maksas
Pagasts Burtnieku novadā
Stroncijs simbols
Vēsturiska valsts Mjanmas teritorijā
Ungāru dzejnieks 1877-1919
Donavas pieteka Rumānijā
Noteikta cena, atlīdzība
Rīks šūšanai
Paskaidro- joša piezīme tekstā
Šeldas upes otrs nosaukums
Sievietes vārds maijā
Tēls L. Kerola bērnu grāmatā
Ostas pilsēta Spānijas DR
Krievijas un Ķīnas robežupe
Ielikt tieši rokās
Norādāmais vietniek- vārds
Papīra loksnes telpu iekšējo sienu pārklāšanai
Preces iesaiņojums, trauks
Sievietes vārds maijā
Iepriekšējā dienā
Noteikumi, nolikumi
Bagāts zemes īpašnieks mūsdienu Turcijā
Grāmatu izdevniecība Rīgā
Jaun- zēlandes papagailis
Vulkānisks masīvs Armēnijas kalnienē
Latviešu aktieris dz. 1960
Pagasts Dobeles novadā
Lopu uzraugs
Enerģiska, spēcīga
Astats simbols
Dzirdes un līdzsvara orgāns
Ronas upes pieteka Francijā
Pilsēta Krievijā
Taisnleņķa trijstūra mala
Erbijs simbols
... Greko
Zelts simbols
Katrs, ikviens
Radons simbols
Mājputni
Nemunas pieteka Lietuvā, Baltkrievijā
Administra- tīvi terito- riālā iedalī- juma vienī- ba Turcijā
Latviešu dzejnieks 1905-1985