Felicita

Hokeja spēle piederums
Japāņu galdiņspēle
Skatoties izraudzīt, izvēlēties
Piena produkts
Šauras, garas D-Amerikas indiāņu laivas
Itālijas galvas-pilsēta
Bārt
Prievārds
Vīrieša vārds maijā
Liels sāļezers Bolīvijā
Pilsēta Somijā
Pilsēta Vācijas vidienē
Tārtiņ-veidīgo kārtas putni
Ritenis
Vīrieša vārds novembrī
Pilsēta Beļģijas Rietumos
Debesu dievs seno šumeru mitoloģijā
Šahistu reitinga koeficents
Pastipri-nājuma partikula
Cilvēka ķermeņa ārējā audu kārta
Pasta sūtījumi
Pilsēta Čehijas DA
Radīt balss skaņas (par zosīm)
Upe Kubas austrumos
Ungāru dzejnieks 1877-1919
Priekšmetu sašaurinātās beigu daļas
Arhaiskas