Talmuds

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Lilita Patara. Apsveicam!
L
A
A
D
Ū
A
S
I
4 BURTI
 Kordiljeru kalnu sistēmas dienvidu daļa Dienvidamerikas ziemeļos un rietumos.
 Iezis, no kura ir ekonomiski izdevīgi iegūt metālus vai nemetālus.
 Priežu mežs smilšainās augsnēs.
 Katoļu galvenais dievkalpojums.
5 BURTI
 Feodālā zemes valdījuma saimniecisks un administratīvs centrs; šāds centrs kopā ar tam pakļauto zemnieku zemi.
 Tas, kas ir saistīts ar grūtībām, rūpēm; tas, kas ir mokošs, nogurdinošs.
 Pāriešanai paredzēts dēlis, baļķis u. tml., no dēļiem, baļķiem u. tml. izveidota šaura pāreja (piemēram, pāri šaurai upei, grāvim, staignai vietai).
 Vergturu aristrokrātijas pārstāvju dēlu (7-18 g. vecuma) slēgta tipa valsts audzināšanas iestāde senajā Spartā.
 Personu grupa, kas apvienojusies noziedzīgai darbībai.
 Precēta sieviete attiecībā pret savu vīru; dzīvesbiedre.
 Roku ietērpi.
 Saite, šaura sloksne, ko apņem ap vidukli.
 Viesību deja (2/4 taktsmērā), kam ir raksturīgs lēns, slīdošs solis, spriegas kustības; šīs dejas mūzika.
 Apdzīvota vieta (vidējciems) Cēsu novadā.
 Stāvoklis (apkaimē, telpā, vidē), kad nav gaismas, apgaismojuma vai tas ir ļoti vājš.
 Alveja.
 Garākā upe Latvijas teritorijā.
 Tāds, kas ir zaudējis savu sākotnējo krāsu un kļuvis pelēcīgi balts (par matiem, bārdu u. tml.) (dsk.).
 Apdzīvota vieta (vidējciems) Saldus novadā.
 Graudzāļu dzimtas ģints ("Secale"), viengadīgi, divgadīgi vai daudzgadīgi lakstaugi.
6 BURTI
 Tradicionālu darbību, norišu kopums, kas ir saistīts ar kādu ievērojamu notikumu vēsturē, cilvēku grupās, cilvēka dzīvē, dabā.
 Tāds, kas ir saskaņā ar likumu un atļauts ar oficiālu rīkojumu; tāds, kas nav oficiāli aizliegts.
 Apdzīvota vieta (vidējciems) Ventspils novada Puzes pagastā.
 Sānu zars; zars, kas atzarojas no kāda cita zara.
 Deklinējamas vārdšķiras vārds (parasti lietvārds, adjektīvs, skaitļa vārds, vietniekvārds) (dsk.).
 Mājas cūku tēviņš.
 Īpaša, parasti apaļa, zīme, kas izgatavota kāda vēsturiska notikuma atcerei, izcila sabiedriska vai kultūras darbinieka piemiņai.
 Joks; arī triks (sar.).
 Plēsēju kārtas sermuļu dzimtas ģints ("Mustela"), kas dzīvo ūdenstilpju krastos (dsk.).
 Process, arī rezultāts → nobīdīt.
 Rīgas pilsētas apkaime Pārdaugavā, Kurzemes rajonā.
 Vērtspapīrs, kas apliecina zināmas summas iemaksu uzņēmumā un dod iespēju vērtspapīra īpašniekam piedalīties peļņas saņemšanā.
 Galvas, plecu, arī kakla apsegs — parasti četrstūrains vai trīsstūrains auduma gabals (dsk.).
 Glāsti.
 Diedzētu graudu produkts, ko parasti izmanto par izejvielu, piemēram, alus, spirta gatavošanai.
 Laika sprīdis, kurā bez pārtraukuma noris kāda darbība.
7 BURTI
 Nepieciešamība izvēlēties starp diviem lēmumiem, divām iespējām.
 Vista, kas perē vai vadā cāļus.
 Palaidnīgs bērns (sar.).
 Talmūds — jūdaisma reliģisko, filozofisko, ētisko, tiesisko, sadzīves priekšrakstu, mācību krājums; attiecīgā grāmata.
 Noteikta emocionālā stāvokļa kvalitāte, arī intensitātes pakāpe.
 Pārvietojoties, ierodoties, gaidot u. tml., nonākt tiešā saskarē (ar kādu); satikt.
 Satura un formas ziņā noslēgts, parasti neliela apjoma, daiļdarbs saistītā valodā (dsk.).
 Poļu izcelsmes Latvijas politiķis, bijis pirmais atjaunotās Latvijas ārlietu ministrs (dz.1946).
 Velni (dem.); arī velnēni.
 Rožu dzimtas ģints ("Amygdalus"), neliels, vasarzaļš koks vai krūms.
 Transportlīdzekļa elements — rotējošs riņķveida priekšmets, kas saskaras ar ceļa virsmu un padara iespējamu transportlīdzekļa kustību.
 Veidojumi, kas ko norobežo (kādā telpā, laukumā).
 Nirpīle ar kastaņbrūnu galvu un kaklu; brūnkaklis.
 Sabojāties tā, ka sāk izplatīt, parasti ļoti, nepatīkamu smaku (parasti par pārtikas produktiem).
 Pie kāda priekšmeta piesalis konusveida ledus veidojums, kas radies, tekot šķidrumam (no kā) lejup.
 Pretstats: mazāki.