Svings

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Līga Elīza Balode. Apsveicam!
K
Z
R
K
S
A
S
S
S
E
S
S
T
S
T
S
 Vertikālas vai gandrīz vertikālas.
 Vidējā mācību iestāde (piem., Rietumeiropā).
 Samazināt, arī likvidēt (kā) atšķirības, daudzveidību.
 Likt, novietot vienkopus, noteiktā vietā.
 Darbība → iegūt; iegūšana.
 Evaņģēliski luteriskās baznīcas loceklis, luterānisma piekritējs; luterietis.
 Džeza mūzikas izteiksmes līdzeklis.
 Virtuozs skaņdarbs taustiņinstrumentiem.
 Izteikt kādu atzinumu; nonākt līdz kādai atziņai.
 Apzināti neievērot (ko), nevērīgi izturēties (pret ko); nevēlēties zināt (ko).
 Nosacīts, simbolisks (jēdziena, idejas) apzīmējums (parasti attēla veidā).
 Traucēt (kādu ko darīt), radīt šķēršļus (kādam viņa darbībā).
 Noplēsts, noplīsis, arī nogriezts mazvērtīgs drēbes gabals (dsk.).
 Plakana, parasti leņķveidīgi vai lokveidīgi saliekta, detaļa.
 Atmiņa.
 Svinīgi dots solījums (parasti būt uzticīgam savai tautai un valstij un rīkoties saskaņā ar likumu) (dsk.).
 Kanādas teritorija, atrodas valsts ziemeļu daļā.
 Viena no jumta seguma nesošām horizontālām vai slīpām detaļām.
 Kvarca paveids — kārtains halcedons, pusdārgakmens.
 Karpu dzimtas ģints ("Carassius"), saldūdens zivs.
 Metāla kalts lokveida veidojums, ko ar naglām piestiprina pie darba dzīvnieka, parasti zirga, nagiem.
 Iespējami (zināmos apstākļos); varbūtēji.
 Neskriet prom.
 Regulāri, arī kādā laikposmā veicamo darbu, darbību, uzdevumu u. tml. kopums.
 Sportists, kas specializējies peldēšanā.
 Lieto, lai norādītu, ka izteikuma saturs nav drošs; droši vien, acīmredzot.
 Piedalīties dzīrēs, uzdzīvot.
 Darbība, process, arī rezultāts → sagraut; arī pilnīga sakāve.
 Upe Tālajos Austrumos, Ķīnas un Krievijas robežupe.
 Peizāžas.
 Upe Latvijā, Ventas labā krasta pieteka.
 Persona, ko kāda politiska vai valsts organizācija sūta kā savu aģentu (parasti uz citu zemi) ar kādu (parasti slepenu) uzdevumu.
 Mākslīgi veidota upei līdzīga ūdenstilpe (ūdens pārvadīšanai, transportam).
 Skelets (zivij), tā atsevišķs kauls (dsk.).
 Indivīda personiskā obligātā, ar morāles normām saistītā ievirze (darboties, izturēties noteiktā veidā).
 Naudas vienība (Padomju Savienībā un Krievijā, arī Latvijā līdz 1922. g. un līdz 1993. g.).
 Pa diviem, (cilvēkiem) kopā, divi vien.
 Sarīkojums (ar dejām, spēlēm, priekšnesumiem), kurā dalībnieki ir maskās un īpašos tērpos.
 Villaines.
 Tāda, kas attiecas uz zemes īpašumu, zemes lietošanu, lauksaimniecību; lauksaimnieciska.
 Nikaragvas galvaspilsēta.
 Kvalificēts darbs, arī nodarbošanās — dažādu izstrādājumu ražošana ar rokām, izmantojot vienkāršus darba rīkus.
 Tauta, Zviedrijas pamatiedzīvotāji.
 Sadura starp divām detaļām, elementiem, līnijām u. tml., kuru virzieni ir atšķirīgi (dsk.).
 Būt saimnieciski vāji attīstītam, būt nestabilam.
 Sadarbība ar pretinieku (parasti ziņu sniegšana), kura apdraud (piemēram, valsts, organizācijas, atsevišķu personu) drošību, intereses.
 Vēlreiz, no jauna.
 Norāda, ka darbība, stāvoklis attiecas uz runātāju, uzrunāto vai pieminēto personu.
 Rupji aptēsts akmens, ko lieto rustikā; detalizēti neapdarināts kāda materiāla veidojums (sienu apdarē).
 Dūmu cieto daļiņu nosēdumi.
 Trauks ar iedaļām neliela šķidruma daudzuma mērīšanai.
 Paveikta darbība, rezultāts → klāt.
 Brīvība.
 Būt pārsvarā, būt valdošajam, galvenajam.
 Tāds (cilvēks), kam ir ļoti nomākts garastāvoklis.
 Teikt, brīdināt (parasti dusmās), ka sekos naidīga, nepatīkama rīcība.
 Atlūzis (kā) gabals; atlieka (piem., no avarējuša, bojāgājuša transportlīdzekļa).
 Liels, apaļš vai ovāls, parasti koka, trauks bez vāka ar mazliet paplašinātu augšdaļu (dsk.).
 Saistītas ar psihi, tai raksturīgas.
 Parlamentāra valsts Eiropas dienvidrietumos.
 Apdzīvota vieta (lielciems) tāda paša nosaukuma novadā 6 km no Rīgas.
 Siļķu dzimtas suga ("Spratus spratus"), nelielas zivis.
 Apdzīvota vieta (lielciems) Daugavpils novadā 13 km no Daugavpils.
 Samērā vecs (parasti par cilvēkiem vai dzīvniekiem); pretstats: pajauns.