Ripss

Balvu "10 dienu abonements" ieguva Ausma Jankalāne. Apsveicam!
I
M
K
A
R
O
L
N
T
R
P
K
4 BURTI
 Neliels, parasti nošķirts, līcis.
 No sniega blokiem būvēta kupolveida celtne — inuītu (eskimosu) mītne.
 Pinnes.
 Izstrādājums, ko izmanto preču iesaiņošanai (lai šo preci glabātu, transportētu).
5 BURTI
 Mūžzaļi subtropu koki, kuru aromātiskās lapas lieto par garšvielu.
 Metāla gredzens ar skalu pagrieziena leņķa noteikšanai vai darbināmā elementa pārvietojumu noteikšanai.
 Vienmērīga (procesu, parādību) secība, atkārtošanās (laikā vai telpā).
 Dažu augstāko augu (sūnaugu, paparžaugu) un zemāko augu (aļģu, sēņu, ķērpju) vienšūnas veidojums, ar ko tie vairojas.
 Izspūrusi, samudžinājusies, arī nesakopta (matu, bārdas) šķipsna.
 Audums ar šķērsvirziena, garenvirziena vai diagonālām rievām, kas veidojas no pagarinātām audu vai šķēru pārsedzām.
 Ceļa segumā, zemē u. tml. iespiestas sliedes, ko ir izveidojuši transportlīdzekļa riteņi.
 Kūlenis, kūleņu kopums, ko veido gaisā lēciena laikā.
 Zivju klases lašveidīgo kārtas dzimta ("Salmonidae"), zivs.
 Noteiktā intervālu secībā sakārtota pakāpeniska skaņu rinda oktāvas apjomā.
 Arhitektonisks elements antīkajā teātrī — sākotnēji aktieru pārģērbšanās vieta, vēlāk aktieru spēles laukums.
 Saskaņā ar leģendu, svēts trauks, kas lietots Svētajā vakarēdienā un kurā Jāzeps no Arimatijas savācis krustā sistā Jēzus asinis.
 Pavadoņu kopums (ievērojamai, augstai personai, parasti valdniekam).
 Krāsojot, arī jaucot krāsas, materiālu, panākt, ka (kas) iegūst noteiktu nokrāsu.
 Sašaurināts mugurkaula turpinājums (dsk.).
 Ūdensdzīvnieku (piemēram, zivju, abinieku, galvkāju) pārvietošanās orgāns.
6 BURTI
 Godības, nobeidzot aršanu.
 Ieraksts grāmatvedības reģistros kļūdaina grāmatojuma anulēšanai, iegrāmatotas summas samazināšanai.
 Nīkstot aiziet bojā (parasti par augiem, sīkiem dzīvniekiem).
 Mašīnas kārbveida sastāvdaļa, kam piestiprina agregātus, ierīces, ietaises, mehānismus u. tml.
 Augsta (otrā aiz lielmestra) amatpersona bruņinieku ordeņos.
 Sakrālas celtnes reliģiskajiem rituāliem.
 Ķermeņa pamatdaļa, kurai pievienotas ekstremitātes un galva; vidums.
 Sazarojuma vietas starpa (parasti kokaugiem, to zariem); divžuburains zars, stumbrs.
7 BURTI
 Spaile vadītāja izolācijai elektriskajās spuldzēs.
 Pilsēta Somijā.
 Spāņu operdziedātāja, soprāns (1933-2018).
 Apdzīvota vieta (vidējciems) Drustu pagastā.
 Nelielas, tikko uztveramas (kā) atšķirības, arī nelielas, īpatnējas (kā) pazīmes, īpašības.
 Atdalīties un nokrist nost.
 Ierīce savērpto pavedienu notīšanai no vārpstas vai spoles šķeterēs, kā arī šo pavedienu satīšanai no šķeterēm kamolos.
 Mehānikas nozare, kurā aplūko spēku iedarbībai pakļautu ķermeņu līdzsvara nosacījumus.
 Tāds, kura attieksme pret citiem ir barga, naidīga, arī ļauna.
 Nekulturāli, nesmalkjūtīgi (par cilvēkiem); arī pirmatnēji spēcīgi.
 Liels, apaļš vai ovāls, parasti koka, trauks bez vāka ar mazliet paplašinātu augšdaļu.
 Rīcība, izturēšanās tikai pēc paša uzskatiem, ieskatiem, iegribām, neievērojot citu cilvēku domas, gribu u. tml., arī laktus, apstākļus.
 Sirsnīgi, maigi, arī jūtīgi (par cilvēkiem, to psihes īpašībām, psihiskajām norisēm).
 Augšup vērsti; tādi, kas ir virsotnē.
 Krīti (dem.).
 Tāda, kas atbilst noteiktam estētiskajam ideālam, izraisa estētiskās jūtas.
11 BURTI
 Zvirbuļveidīgo kārtas žubīšu dzimtas ģints ("Loxia"), putns.
 Bagete.
 Tādi, kas nepieļauj iebildumus.
 Vispārināta īpašība → stabils, šīs īpašības konkrēta izpausme.