Kambīze

Vilkt kājās
Smalcināt, vairākkārt cērtot
Smēķēšanas piederumi
Precīzi, izstrādāti modeļi
Spēt
Apstrādāts dārgakmens ar reljefu attēlu
Plūst, tecēt uz leju
Arhitektonisks rotājums rozes formā.
Pakāpeniski biezēt
Sakņaugi
Apdzīvota vieta Viļakas novadā
Somu smagā roka grupa
Kuģa virtuve
Kalēja krāsns
Franču komponists (1866-1925)
Galvas daļa
Plūst
Iecienīts dzēriens
Īsi formulēts pamat- atzinums
Vieta tuksnesī, kur ir ūdens un augi
Baļķis zirgu piesiešanai
Galdam līdzīgas iekārtas veikalā