Roze

Senlatviešu druvu auglības dievība
Apaļi slēdži
Pilsēta Francijas rietumos
Eiropas garākā upe
No krūma atdalīts tievs zars
Vācu rakstnieks, režisors (1898-1956)
Vairāku ieroču vienlaicīgu šāvienu kopums
Mūrnieku darbarīki
Mājputns
Pilsēta Lietuvas vidienē
Dramaturģijas sacerējums
Latviešu grāmat- izdevējs (1878-1942)
Nosodīt, izteikties negatīvi
Daugavas pieteka un pilsēta
Augstākā kalnu sistēma Eiropā
Filipīnu galvaspilsēta
Plašas telpas, zāles
Krist, pārvērties drupās
Ripināt
Pastāvīgi dzīvot kādā vietā
Neartas zemes joslas starp tīrumiem
Karstākais dienas laiks Spānijā