Jugla

Pārvietoties, sēžot zirga mugurā
Tecēt
Tukšas vārpas
Visaugstākā reģistra lociņ- instruments
Mudināt uz nosodāmu rīcību
Apdzīvota vieta Smiltenes novadā
Sporta vienmasta burulaiva
Aktu zāle augstskolā
Cilvēka ķermeņa daļa
Precīzi izstrādāts paraugs
Uzturlīdzekļu kopums
Rīgas daļa
Pilsēta Latvijā
Plūst, tecēt uz leju
Somu arhitekts (1898-1976)
Akas sienu nostiprinājumi
Liela telpa, zāle
Mazliet, sīki, bet bieži līt
Darināt ligzdu
Barība dzīvnieku pievilināšanai
Rīki šķirošanai pēc rupjuma pakāpes
Katoļu klostera priekšnieks