Sets

Balva: 20 bonusa punkti
M
Z
A
T
Ē
K
L
R
T
N
N
E
M
E
S
A
A
E
O
K
T
A
L
A
N
I
Ē
B
D
R
T
L
A
R
S
N
A
3 BURTI
 Austrāliešu dziedātāja un dziesmu autore (dz.1975).
 Pēc 1. Mozus grāmatas, Ādama pēctecis 10. paaudzē, galvenā persona stāstā par vispasaules grēku plūdiem; Noass.
 Norāda uz iepriekš minētu, zināmu (kā) daudzumu, skaitu.
 Ģimene Senajā Grieķijā.
 Kā viens, tā otrs.
 Detaļa, kas tur rotējošas mehānisma daļas.
4 BURTI
 Augstākais un aktīvākais vulkāns Eiropā.
 Spēles daļa (piemēram, tenisā, galda tenisā, volejbolā, badmintonā).
 Redzes orgāni.
 Sašaurināts mugurkaula turpinājums.
 Tas (piem., parādība, fakts, to kopums), kas ir izvēlēts mākslas darba veidošanai.
 Būt pakļautam zemas temperatūras iedarbībai tā, ka kļūst auksti (par cilvēkiem vai dzīvniekiem, to ķermeņa dalām).
 Ar atspērienu atrauties no pamata un virzīties (uz augšu, sānis, atpakaļ, arī kam pāri).
 Šaurs, garš, plakans krūškurvja lokveida kauls, kas ir kustīgi piesaistīts pie mugurkaula un var būt saaudzis ar krūškaulu (cilvēkam un mugurkaulnieku apakštipa dzīvniekiem).
 Likt (ko ap ķermeņa daļu) un saistīt (tā) stūrus, malas, saites mezglā.
 Barība, ko lieto (dzīvnieku, parasti plēsēju, arī zivju) pievilināšanai.
 Smalcināt (ko) iekārtā, ierīcē, kam ir rotējošas darbīgās daļas, kuras berž, rada triecienus, arī spiež; šādā veidā smalcinot ko, iegūt (kādu produktu).
 Viszemākā vīriešu balss.
5 BURTI
 Viens no amonija atvasinājumiem, kuros ūdeņraža atoma vietā ir alkila vai arila grupa; pēc aizvietoto ūdeņraža atomu skaita atšķir pirmējos, otrējos, trešējos amīnus.
 Vēstītājas folkloras sacerējums, kurā ir apvienots reālais un fantastiskais un kuram piemīt izziņas raksturs; attiecīgais vēstītājas folkloras žanrs.
 Dziļš, šaurs, stāvs padziļinājums zemes virsmā (parasti kalnos), ko cietos iežos iegrauzuši ūdeņi (dsk.).
 Liels ūdensdzīvnieks.
 Samērā tievs šķiedru savijums; arī resns pavediens.
 Neskarot, neietekmējot (norisināties, pastāvēt u. tml.) (apst.).
 Iespējamas briesmas; zaudējuma iespēja pārdrošā, arī neapdomīgā rīcībā, darbībā.
 Veģetācijas tips, kurā dominē skujkoku meži (Eiropas, Āzijas, Amerikas kontinenta mērenajās zonās, kalnos); šāda veģetācijas tipa mežs.
 Garuma mērvienība starptautiskajā mērvienību sistēmā.
 Dadžu ģints lakstaugu ("Cirsium") senāks nosaukums (dsk.).
 Ķermeņa daļu kopums, kuras veido muskuļaudi, taukaudi, āda; arī ķermenis (cilvēkiem vai dzīvniekiem).
 Tādas, kas ir bijušas, pastāvējis ilgu laiku (daudzus gadsimtus, laikmetus u. tml.) pirms kāda jaunāka, pašreizējā laikposma.
 Uzliktnis (sejai) ar (piem., cilvēka, dzīvnieka, fantastiskas būtnes) galvas attēlu.
 Liroepikas paveids – varoņpoēma, kas vēstī par svarīgiem notikumiem tautas dzīvē; šī liroepikas paveida daiļdarbs.
 Valsts Vidusjūras centrālajā daļā.
 Ragvielas pavedieni (zirga astē).
 Pilsēta Fidži Republikā, Rietumu apgabalā, Viti Levu salā.
 Lietuvieši.
 Kopīgs nodoklis (pirmatnējā kopienā, verdzības iekārtā un feodālisma sākuma posmā), ko ievāca no pakļauto teritoriju iedzīvotājiem.
 Vienkopus sakrauts siens, labība u. tml.; kaudzes.
 Laika moments, kam atbilst astronomisko novērojumu vai aprēķinu dati, kuri raksturo debess spīdekļu stāvokli.
 Meklēšanās – viena no zīdītājdzīvnieku dzimumcikla stadijām.
 Spriešļu loks, divu balstu starpas lokveida pārsegums (dsk.).
 Neilgs pārtraukums, klusuma brīdis (skaņā, skaņu virknē).
 Tāda, kas ir dabiski vienkārša, nemākslota, arī uzticas bez pietiekama pamatojuma.
 Īss kinofilmas fragments (sākotnēji); īsa muzikāla vai reklāmas filma, gk. demonstrēšanai televīzijā (dsk.).
 Ejot atvirzīties nost (sānis, atpakaļ).
 Viena no 5 Lielbritānijas Karalistes daļām.
6 BURTI
 Olīvu dzimtas ģints ("Syringa"), krāšņumkrūms ar smaržīgiem violetiem vai baltiem ziediem blīvās skarās (dsk.).
 Magnētiskās indukcijas mērvienība starptautiskajā mērvienību sistēmā (dsk.).
 Latviešu aktieris (dz.1951).
 Gadījums, atsevišķs fakts.
7 BURTI
 Izteiksmes veids, kad zobgalīgi pasaka pretējo domātajam; izsmejoša zobgalība.
 Apdzīvota vieta (lielciems) Vecumnieku novadā (līdz 2088. g. Bauskas rajonā).
 Asa, parasti plakana, metāla detaļa (arklam), kas griež zemes sloksni.
 Divkārt salikta un atlocīta sloksne (piem., audumam, tērpam) (dsk.).
 Slēgta kurināmā ierīce (dsk.).
 Veikt asistenta pienākumus, būt par speciālista, darbības galvenā, atbildīgā veicēja palīgu.
 Metāla naudas gabali.
 Zīmīte; papīra lapiņa (ar tekstu uz tās) (dsk., sar.).
 Emocionāls stāvoklis, kam raksturīga ārkārtīga sajūsma, kura pāriet afektā.
 Personas, kas nogādā, parasti ko steidzamu, arī slepenu.
 Mazas svina lodītes (lieto šaušanai ar medību ieročiem, piem., bisi).
 Vēsturiski ģeogrāfisks apgabals Grieķijas ziemeļaustrumos.
 Apdzīvota vieta (vidējciems) Kuldīgas novadā.
 Uzsaukums, aicinājums; uzsaukuma, aicinājuma formā izteikta ideja, doma; lozungs.
8 BURTI
 Senajā Romā – tautas komēdija, bieži vien ar politisku saturu; nosauktas pēc Atellas (Kampaņā) pilsētas, kurā tās radušās.
 Šķietamā kustībā aizvirzīties aiz apvāršņa (par debess spīdekli).
 Kastaņas auglis.
 Šķidrums, ko parasti gatavo no ūdens, etiķa, garšvielām un citiem komponentiem un ko izmanto pārtikas produktu konservēšanai.
 Kultūrvēsturisks novads Vidzemē.
 Vidēji liels vai liels divspārņu kārtas kukainis, kura kāpuri ir zīdītāju parazīti.
 Solījums, apņemšanās (piem., paveikt noteiktu darba apjomu, saražot ko, veikt kādu pasākumu).
 Angļu/īru rakstnieka Džonatana Svifta romāna galvenais varonis (1726).
 Jūdaisma reliģiskajam kultam paredzēta celtne.
 Trigonometriska funkcija – leņķa sinusa attiecība pret šī leņķa kosinusu.
 Lūpziežu dzimtas augu ģints ("Ocimum"), galvenokārt krūmi, arī garšaugs ar violetiem ziediem.
 Trauks ar garu uz sāniem noliektu kaklu (ķīmijas laboratorijās, piemēram, šķidrumu pārtvaicēšanai) (dsk.).
11 BURTI
 Neliels divmastu burinieks ar taisnām burām priekšējā mastā un slīpām burām otrā mastā (dsk.).
 Lietpratēja veikta izpēte, pārbaude (kādā konkrētā jautājumā), kurā nepieciešamas speciālas zināšanas (dsk.).