Trase

Veidot bizi
Briļļu daļas
Neēst
Neliels kravasauto
Skaņdarbs ar vienmērīgu ritmu
Veidot šauras ieloces drānā
Feodāla seno latgaļu valsts
Senas somu un karēļu tautas- dziesmas
Zvirbuļvei- dīgo kārtas putns
Kontrakti
Francijas lielākā upe
Taisnes ar noteiktām īpašībām
Noteiktā formā sastādīti dokumenti
Aizverama atvere
Pagalms
Vārīts šķidrs ēdiens
Kinofilmas demonstrē- šanas laiks
Upe Berlīnē
Jaudas mērvienības
Alkoholisks rīsu dzēriens
Bērza mizas virsējā kārta
Motosporta sacīkšu vietas