Zolā

Balvu "10 bonusa punkti" ieguva Elita Vilistere. Apsveicam!
Dominējošā gaume
Pilsēta, uz kuru ved visi ceļi
Pielūgsmes objekti
Izsauksmes v. uzmanības pievēršanai
Pilsēta Japānā
Himnisks dzejolis
Zirgu mātīte
Izplatīts minerāls - silīcija dioksīds
Liels, pelēks purva putns
Būt noteicējam
Sengrieķu traģēdiju autors
Pēkšņi, strauji vilkt
Kāršu komplekts
Pilsētas galva
Oficiālā likme
Liels apmieri- nājums
Slimība ar lēkmjveida aizdusu
Upe Aizputē
Māla izstrādājumi
Suņu mātīte
Valsts Dienvid- amerikā
Mīksts, viegli kūstošs metāls
Redzes orgāns
Izaugumi uz kamieļu mugurām
Nelielas ūdens- krātuves
Vākt, grābt vienkopus
Galdam līdzīga iekārta veikalā
Spīgana
Panākt, ka sāk degt
Plekstes
Par maksu iegūt savā īpašumā
Neliels, ass iedobums
Liels aukstums
Vīriešu svinību tērpa daļa
Pārdozējums (med., saīs.)
Krūzes rokturis
Darināt stellēs
Liela saldūdens zivs
Galvas- segas
Pārmērīgi žēloties, gausties
Sarene
Parazītisks kukainis
Galvas daļa
Pārdabiska, nemateriāla būtne
Nelieli medību suņi
Krievu gleznotājs (1856-1910)
Iedzīvotāju kopums kādā zemē, valstī
Noteiktā formā sastādīts dokuments
Vieglā automobiļa slēgta virsbūve
Pārspīlēti slavēt
Iestādes, kas veic finanšu operācijas
Šķidrumu tilpuma mērs
Palieli dzeramie trauki
Trauks vārīšanai
Naudas vienība agrāk Lietuvā
Pasta sūtījums
Dzeltens nogulumiezis
Zvaigzne Valzivs zvaigznājā
Kukaiņ- ēdāju kārtas dzīvnieks
Ģeomet- risks ķermenis
Mērenība ēšanā
Neattīrītu alkoholisku dzērienu nogulsnes
Igaunijas galvaspilsēta
Ierīces kuģu noturēšanai uz vietas
Franču rakstnieks (1840-1902)
Likt iet projām
Darbarīki rakšanai
Eksāmenu laiks augstskolā
Spēles daļa tenisā