Krista

Balvu "15 bonusa punkti" ieguva Ligita Pundure. Apsveicam!
V
V
V
V
V
V
V
A
 Skelets (zivij), tā atsevišķs kauls.
 Upe Latvijā, Ventas labā krasta pieteka.
 Veselības aizsardzības iestāde, kurā gatavo un izsniedz medikamentus.
B
 Itāļu kinorežisors un scenāriju autors (1941-2018).
F
 Uzdevums, nozīme, arī darbība (piem., kādai sistēmai).
 Tāda, kas saglabājusies no agrākajiem ģeoloģiskajiem periodiem.
G
 Seni uzraksti un zīmējumi, kas ieskrāpēti uz sienām un priekšmetiem.
I
 Tautā lietots apzīmējums smilšakmens klintīm.
 Rožu dzimtas ģints ("Padus"), koki vai krūmi ar sīkiem, baltiem, stipri smaržojošiem ziediem ķekaros un melnām ogām.
K
 Pēdējā hellēniskās Ēģiptes valdniece no maķedoniešu Ptolemaja dinastijas.
 Speciālam nolūkam paredzēta atsevišķa telpa (piem., iestādē); norobežota vieta (piem., darba, ražošanas iecirknī).
 Dzīvnieki vai augi, kas ir plaši izplatīti uz zemeslodes.
 Katru reizi; vienmēr.
 ... purvs – zemais purvs Varakļānu novada Varakļānu pagastā.
 Mēslojums, kas rodas, sadaloties dažādām organiskām vielām, kad uz tām iedarbojas mikroorganismi.
 Stikla trauks ar tievu kaklu un stikla aizbāzni (parasti ūdens, alkoholisku dzērienu iepildīšanai).
 Anglikāņu baznīcas piekritējs.
 Noslēgta sabiedrības grupa (piem., Indijā), ko vieno noteikta nodarbošanās un priekšstats par kopēju izcelšanos.
 Aresta telpa (mācību iestādē 19. gs. Krievijā, arī Rietumeiropā).
L
 Čemurziežu dzimtas ģints ("Heracleum"), lakstaugs ar lielām lapām un baltiem vai zaļganiem ziediem.
 Garš, latai līdzīgs izstrādājums, kam ir taisnstūra vai profilēts šķērsgriezums un ko izmanto, piemēram, apmaļu, ierāmējumu veidošanai, salaidumu vietu nosegšanai (dsk.).
M
 Iekārtota ar mēbelēm.
P
 Slimīgas bailes no visa kā, no kāda nezināma ļaunuma.
 Vienreizēja paveikta darbība → pelt.
 Saistīts ar mājvietu, personisko māju, saimniecību.
R
 Tādi, kas nedara palaidnības, tādi, kas ir paklausīgi.
 Cilvēks, kas pēc uzdota jautājuma sniedz kādu informāciju.
 Tādi, kam ir noteiktām prasībām, normām atbilstoša rentabilitāte; arī ienesīgi.
 Gaujas kreisā krasta pieteka Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadā.
S
 Tēlniecības mākslas darbs.
 Gramatikas nozare, kas pētī vārdu savienojumu, teikumu, teksta gramatisko struktūru.
 Darbiniece (piem., teātrī), kuras uzdevums ir suflēt.
 Dažāda lieluma 1 vai 2 tipogrāfisko punktu biezs slēdzenis vārdu retināšanai un rindas izslēgšanai salikumā.
 Ar redzi uztvert (ko), parasti, lai iegūtu kādu informāciju (no tā.).
 Priekšmets (parasti īpaši veidots), kura virsma labi atstaro gaismu un kuru izmanto attēlu ieguvei.
 Stingra, nežēlīga, arī naidīga.
Š
 Vāja, nespēcīga.
T
 Virzīties, tikt virzītam tuvāk (kādam, kam).
 Iedzīvotāju kopums (kādā valstī, zemē, teritorijā u. tml.).
 Sajūtams, uztverams ar taustes orgāniem.
 Valsts, zeme, kas kādam ir viņa senču zeme; tēvija; arī dzimtene.
 Ar būvkonstrukcijām norobežota (celtnes) daļa (dsk.).
 Izcils panākums, izcila uzvara; pozitīva sabiedrības attieksme, arī gods, ko rada šāds panākums, uzvara.
V
 Labvēlīgi ietekmēt (procesa, darbības u. tml. norisi); arī sekmēt.
 Grieķijas ekonomists, bijušais Grieķijas finanšu ministrs (dz.1961).
 Virsējā, augšējā daļa (piem., priekšmetam, veidojumam).
Z
 Zemkopības speciālisti.
 Gremošanas trakts (piem., hordaiņiem).