Eglaine

Balvu "10 dienu abonements" ieguva Maruta Bože. Apsveicam!
P
P
M
P
Ī
P
P
P
P
5 BURTI
 Dienā pirms šodienas; iepriekšējā dienā.
 Ķīmiskais elements – ciets, smags, sudrabbalts radioaktīvs metāls, periodiskās sistēmas 92. elements.
 Īpaši sagatavota (piem., gaļas, subproduktu) masa, kas iepildīta dzīvnieku zarnās, celofānā u. tml (dsk.).
 Bibliotēku informācijas sistēma.
 Rosināt, mudināt uz kādu (parasti neatļautu, negodīgu) rīcību.
 Abavas kreisā pieteka Brocēnu un Kandavas novadā.
 Bezkrāsains, balts, iedzeltens, sarkans, retāk citas krāsas minerāls (dārgakmens vai pusdārgakmens), reizumis ar varavīkšņainu lāsmojumu.
 Aleksandrijas kristiešu garīdznieks (Arius; ap 250.-336. g.), ariānisma radītājs.
 No stieplēm vīta virve.
 Veidojums (parasti no papīra, konusa formā) ar slēgtu galu neliela (kā, piem., produktu) daudzuma ievietošanai; arī turza (dsk.).
 Mazrunīga; arī noslēgta, apvaldīta.
 Pilsēta Grieķijā, Peloponesas perifērijā.
 Radīt raksturīgas balss skaņas (par lakstīgalu).
 Apģērbi.
 Laikposms no saules rieta līdz lēktam, no vakara līdz rītam.
 Neliela, šaura ūdenstece, parasti strauts, tērce (dsk.).
 Platforma starp burukuģa mastu un masta pagarinājumu; izmanto stāvošās takelāžas nostiprināšanai, darbam ar burām, novērošanai, ko veic sardzes matrozis (jūrn.).
 Baletā – ievaddaļa, dejotāja un dejotājas uznākšana uz skatuves.
 Vairākkārt (piem., ar pirkstiem, nagiem) viegli vilkt (parasti pa niezošu ķermeņa daļu).
 Pasīvās zvejas rīks, ko ierīko aizsprosta veidā upju seklajās vietās migrējošo ūdensdzīvnieku (parasti nēģu, lašu) ceļos.
 Mazs, bezspārnains asinssūcējs kukainis, kas pārvietojas lecot.
 Norāda, ka salikteņa otrajā daļā nosauktais attiecas uz debess spīdekļiem, kosmisko telpu.
 Teritorija starp Austrumeiropas un Rietumsibīrijas līdzenumu, kalnu sistēma, kas ziemeļu-dienvidu virzienā stiepjas.
 Groziņpīrāgs, vaļējais pīrāgs.
6 BURTI
 Senajiem grieķiem un romiešiem – klintī izcirsta eja ar velvēm.
 Maza ārija ar dziesmas raksturu.
 Atzīt par nederīgu vai spēkā neesošu; atcelt.
 Monarha varas simbols – grezns, bagāti rotāts sēdeklis.
7 BURTI
 Pilsēta Kanādā, osta Ontārio ezera krastā.
 Maza tapveida detaļa apavu sastāvdaļu savienošanai (dsk.).
 Horizontāli vai slīpi izbūvēta apakšzemes eja transportam, ūdensapgādei, pazemes komunikāciju izvietošanai.
 Nesot attālināt.
 Maza, plāna kārba (tabakas izstrādājumu vai sīku priekšmetu glabāšanai) (dsk.).
 Dienā pēc šodienas; rīt.
 Pārbaudīts ar testu vai testiem.
 Monumentāls sociāls romāns vai romānu cikls, kas atspoguļo tautas dzīvē nozīmīgu vēsturisku notikumu vai vēstures periodu.
 Iet, braukt (kādam, arī kam) līdzi, piemēram, lai rādītu ceļu, palīdzētu, un pēc mērķa sasniegšanas doties prom.
 Savākt vienkopus, apvienot.
 Smailināti; drāzti.
 Samērā šaura vieta, josla, arī samērā neliels attālums (starp diviem objektiem); arī sprauga (dsk.).
 Ģenētikā – populācija (līnija), ko lieto citas populācijas (līnijas) īpašību pārbaudei.
 Pārstāt degt, izstarot gaismu; arī izdzist.
 Eglājs.
 Sienot ievietota (piem., lakatā, segā, drānā u. tml.).
 Ierīce maizes šķēļu grauzdēšanai.
 Viena no (kā) attīstības, arī veidošanas, parasti krasi atšķirīgām, pakāpēm, posmiem u. tml.
 ... kanāls – kuģošanas kanāls Centrālamerikā.
 Atdaloties nost (no kā), nokrist, nogāzties; nogrūt.
8 BURTI
 Izmeklēti pieklājīgas, ļoti laipnas.
 Tāds, kas spēj atjaunot sākotnējo tilpumu, formu pēc deformācijas.
 Tas (tāds), kam ir garas ausis (par dzīvnieku).
 Ostot atrasts.
9 BURTI
 Virsvalks.
 Tādas, kas ir bieži dzirdētas; nodeldētas, apnikušas.
11 BURTI
 Rūpīgas, precīzas; arī pedantiskas, sīkumainas.
 Galvenais, svarīgākais.
 Pēdējās klases audzēknis (vidējā mācību iestādē).
 Daudzos gadījumos, gandrīz vienmēr; parasti.