Kāts

Balvu "15 bonusa punkti" ieguva Velta Krieviņa (Ķēbere). Apsveicam!
Šaha figūra
Maizes mīklas trauks
Seno latgaļu valsts
Tievs, zāģēts kokmateriāls
Medību ierocis
Kamieļu dzimtas dzīvnieks
Kļūdaini priekšstati
Nojauta
Sekli jūras līči
Krūms ar sarkanām ogām
Upe Valmierā
Spriešļu loki
Aiztikt pieduroties
Koka daļa
Zaudēt kārtību, sistēmu
Dieva sūtīts glābējs
Novadu iedalījuma vienība Latvijā
Futbola piederums
Ēģiptes galvaspilsēta
Upe Āfrikā
Kūrortpilsēta Lietuvā
Virve ar cilpu dzīvnieku gūstīšanai
Sieviešu tērps Indijā
Kučiera sēdeklis ratos
Sūrstoši, dedzinoši sāpēt
Administratīvi pastāvīga karaspēka daļa
Ripai līdzīgi priekšmeti
Gaujas pieteka
ASV lielākā pilsēta
Īpašums
Apakšdelms
Veikt
Vilciena sastāva daļa
Gari, stiepti kaukt
Upe Ķīnā un Kazahstānā
Amati
Mājdzīvnieks
Jūsmīga, ilgstoša piekrišanas izpausme
Zīmes ar informāciju uz precēm
Seno romiešu apģērbi
Kalibrētas stikla caurules
Liels, krāšņs papagailis
Ietvert sevī kā sastāvdaļu
Ļoti liela ūdenstilpe
Lieli darba rati
Pūšamais mūzikas instruments
Lietuviešu rakstnieks (1858-99)
Būvkonstrukcijas elements
Griežot, pinot darināt
Lašveidīgo kārtas saldūdens zivs
Darbarīku daļas
Neliels, sauss klajums mežā
Preces iesaiņojums
Pilsēta Horvātijā
Pasta sūtījums
Olimpiskās uguns gaismeklis
Franču dzejnieks (1628-1703)
Lāse
Tepe
Apgabala centrs Krievijā
Dzīties pakaļ
Aizdzijusi brūce
Apava daļa, kas ietver papēdi
Biezs kartons
Sētnieka darbarīks
Plaši iedzīvotāju slāņi