Ekijs

Balvu "10 bonusa punkti" ieguva Imants Kaktiņš. Apsveicam!
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
A
 Elektriskās strāvas avota pozitīvais pols; elektrods, kas savienots ar elektriskās strāvas avota pozitīvo polu.
 Plaukstu sišana, arī sitieni, paužot atzinību, sajūsmu, uzmudinājumu u. tml.
 Gundegu dzimtas vizbuļu ģints krāšņumaugi.
 Latviešu teātra režisora un aktiera Mierlauka vārds.
 Speciāli atlasīts komplekts, maisījums.
 Ļoti spēcīga, bieži ar risku saistīta aizraušanās, kaislība.
 Līdzīgi, atbilstoši.
B
 Ķeltu poēzijas, pravietojumu, mācīšanās un dziedniecības dieviete.
E
 Sena franču zelta vai sudraba monēta, ko sāka kalt 1266. gadā.
 Cilvēka vai dzīvnieka dīglis no olšūnas dalīšanās sākuma līdz augļa izveidošanās beigām (dsk.).
G
 Vākos iestiprinātas (parasti sagrafētas) rakstāmpapīra lapas (piezīmēm vai speciāliem ierakstiem).
H
 Vjetnamas galvaspilsēta, atrodas Honghas krastos.
I
  Tautā lietots apzīmējums smilšakmens klintīm (apv.).
 Brūkot, grūstot ievirzīties (kur iekšā).
 Pilnvērtīgāko dzīvnieku vai augu izvēle (kādam nolūkam).
 Romas katoļu un Pareizticīgo baznīcas svētbilde.
K
 Cilvēki, kas dzīvo blakus vai netālu.
 Liels, tembrāli un skaitliski līdzsvarots dziedātāju ansamblis.
 Troksnis, kas rodas no vairāku vai daudzu cilvēku, arī dzīvnieku balsīm.
 Neliels, parasti slēgta tipa, restorāns.
L
 Krass pavērsiens, būtiska pārmaiņa (piem., procesā, parādībā).
 Viens no slavenās grupas "The Beatles" dalībniekiem (1940—1980).
M
 Krievu aktiera, režisora un skatuves mākslas pedagoga Čehova vārds.
 Maliene – attāls novads, apgabals (parasti pie kādas teritorijas robežas).
 Viengadīgs vai daudzgadīgs lakstaugs ar spirāliski vai pretēji sakārtotām lapām, parasti piensulu auga veģetatīvajās daļās, dažādas krāsas ziediem ar divkāršu apziedni.
 Sabiedriskās apziņas forma, kas tēlaini atspoguļo objektīvo realitāti.
N
 Ceturtā Mozus grāmata.
 Savstarpēja vienošanās (par ko).
P
 Naudas līdzekļi, ko regulāri izsniedz gados veciem, kā arī pilnīgi vai daļēji darba spējas zaudējušiem pilsoņiem viņu materiālai nodrošināšanai.
 Karadarbības pārtraukšana starp karojošām pusēm saskaņā ar abpusēju vienošanos.
 Gultas veļas piederums.
 Mazākā (juridiska dokumenta) teksta, parasti numurēta, vienība.
S
 Spēle (parasti skatuves mākslā, mūzikā), kuras dalībnieki savstarpēji saskaņo savas darbības.
 Skrējiens, slidojums, slēpojums u. tml. īsā distancē.
 Refleksīvu, samērā īsu, ritmisku balss skaņu kopums, kas rodas izelpā un ko izraisa, piemēram, prieks, labsajūta, laipnība, arī nicinoša, noraidoša attieksme pret ko.
 Pumpurmutācija – auga augšanas punkta meristēmas šūnu mutācija.
 ledus kristālu kopums, kas rodas, pazeminoties gaisa temperatūrai.
 Pilsēta Latvijā, Kurzemes vidienē.
 Sanāksme, saiets; parlaments.
T
 Pilsēta Krievijā, apgabala administratīvais centrs, osta Turas krastā.
 Sienu un griestu apdares materiāls – papīra (retāk cita materiāla) sloksnes.
U
 Nepamatotas, pēkšņas vēlēšanās, iegribas; kaprīzes.
V
 Iekšējā (kā) daļa.
 Ziedkopa ar pagarinātu galveno asi, uz kuras atrodas sēdoši ziedi; graudaugu (labības) ziedkopa.
Z
 Latviešu hokejista Girgensona vārds.
 Vārda skaņa vai skaņu kopa, ko izrunā ar vienu elpas izdvesumu.