Akrs

Balvu "10 dienu abonements" ieguva Baiba Neija. Apsveicam!
Durstīgas nezāles
Saistīt uzmanību
Režisora palīgs
Vidējā mācību iestāde
Rajons Parīzē
Spiest, spaidīt ar kājām
Līdzināt koku ar cirvi
Smaidīt .. asarām
Latvijas Tirgotāju asociācija
Mājas, nami
Iebliezt
Romiešu mitoloģijā – auglības, sējumu un bagātīgas ražas dieviete
Deja baletā
Ezers Krievijas Eiropas daļā
Šaha uzdevums
Sastipri- nājuma elements
Latviešu dzejnieks, diplomāts (dz.1939)
Argons (ķīm.el.)
Pilsēta Vācijā
Kules
Negausība
Kosmodroms Austrālijā
Pirms neilga laika noticis
Sārtoties
Grupa, šķira
Izsaka kategorisku nosodījumu
Upe Mongolijā un Krievijā
Upe Londonā
Upes gultnes atzars
Lūk!
Izdevniecība Rīgā
Latviešu izcelsmes ķīmiķis, farmaceits (1776-1836)
Lēts ceļošanas veids
Pārkārtojumi, pārveidojumi
Lokanas, atsperīgas
Zemes platības mērvienība
Sens soda rīks
Apgabala centrs Krievijā
Domāt, prātot
Divas reizes vairāk
Soļiem virzīties
Žiglas, veiklas
N.Rimska-Korsakova opera
Kanādas galvaspilsēta
Meistardarbi
Eiropas Savienības valūta
Diētas terapijas daļa
Lidaparāta pakaļējā daļa
Irīdijs (ķīm.el.)
Smalks, apslēpts izsmiekls
Pašlaik
Šveika mīļākais dzēriens
Ziemeļ- blāzma
Alttuber- kulīns (med.saīs.)
Tēls Dž.Verdi operā "Otello"
I.Turgeņeva garstāsts